Strängnäs

Strängnäs vill köpa fastigheter intill nytt resecentrum

I samband med byggandet av ett nytt resecentrum i Strängnäs har kommunen erbjudit sig att köpa in åtta fastigheter i anslutning till det nya stationsområdet.

Anledningen är att fastigheterna inte bedöms kunna säljas till ett marknadspris under perioden som byggandet pågår.

Några av fastighetsägarna har tackat ja till erbjudandet. En del har inte gjort det, men har möjlighet att göra det till och med 2016.

I väntan på ett beslut om vad som ska hända med de fastigheter som har köpts, används de av kommunens verksamheter, bland annat för att tillfälligt erbjuda boende till olika familjer.

Allmänheten kan lämna synpunkter om detaljplanen kring resecentrumet fram till den 6 december.