Sörmland

Ökat utnyttjande i industrin

Kapacitetsutnyttjandet i industrin ökade med 0,8 procent under tredje kvartalet jämfört med kvartalet före, enligt säsongsrensad statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Utnyttjandegraden inom industrin är därmed uppe på 86,9 procent, den högsta nivån sedan andra kvartalet 2012.

Av en separat SCB-rapport framgår att industrins lager minskar kraftigt, ned med 10,2 miljarder kronor under kvartalet enligt en preliminär beräkning. Det motsvarar en nedgång på 4,7 procent i volym.

SCB redovisar samtidigt svaga produktionssiffror för september från det svenska näringslivet. Produktionen minskade med 0,3 procent i september jämfört med månaden före, enligt säsongsrensad statistik.

För tjänsteproduktionen och byggandet blev det en nedgång på 0,5 respektive 1,2 procent, medan industriproduktionen ökade med 0,5 procent.

Siffrorna ger sammantaget en splittrad bild av utvecklingen för svensk ekonomi inför BNP-siffran för tredje kvartalet om två veckor och nästa räntebesked från Riksbanken.