Sörmland

Vårdpersonal osäkra på regler om vård till papperslösa

Trots att asylsökande och papperslösa flyktningar har rätt till sjukvård i landstinget så finns det fortfarande vissa oklarheter hur det ska tolkas i verksamheten. Det säger Hans Svensson, tillförordnad hälso- och sjukvårdschef i Landstinget efter uppgifterna om att den nya lagen inte följs.

Han säger att landstinget måste upprepa och vara ännu tydligare för att beslutet ska nå ut ordentligt för att vårdpersonal ska känna sig trygga och välinformerade.

Sedan första januari 2012 har asylsökande och papperslösa som stadigvarande uppehåller sig i Sörmland samma rätt till sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel som för folkbokförda personer. Detta är beslutat av landstingsfullmäktige i september 2011.

-- Mitt budskap är extremt tydligt, Landstingsfullmäktige har fattat beslut om att vården i länet ska ges på lika villkor till alla i behov. Ingen ska nekas vård i Sörmland, säger Thomas af Bjur (FP), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Enligt en rapport från Läkare i världen så får en av fyra papperslösa inte den vård dom ska ha.

Filippa Reinfeldt, Moderaterna, som är sjukvårdslandstingsråd i Stockholm säger att det är upprörande att lagen inte följs och att det behövs bättre information om den.

P4 Sörmland berättade igår om Seda, som är svårt njursjuk och som inte får den njurtransplantation som hon har rätt till.