Sörmland

"Tågpendlare diskrimineras"

1:14 min

Trafikverket håller på att se över sina prioriteringar för att regiontågtrafik mer ska jämställdas med fjärrtågtrafik när verket gör nya tågplaner och tidtabeller. Det säger Åsa Kullgren, ordförande i Sörmlands kollektivtrafikmyndighet.

Men hon är orolig för att Trafikverket inte ska hinna före nästa tågplan 2016 vilket betyder att Gnestabor och andra kan stå inför samma läge som de gjorde i maj då Trafikverket planerade att lägga ner Gnestapendeln.

- En av de viktigaste sakerna som jag ville ha fram är att jag känner en oro på kort sikt när det gäller vår pendeltågstrafik att det ska bli som i maj då våra tåg får stryka på foten och det har jag en stor oro för att vi ska stå inför samma situation nästa år och det ville jag ha besked av ministern.

Förslaget från Trafikverket i maj var att slopa Gnestapendeln för att få plats med kvartstrafik mellan Stockholm och Göteborg. Gnestapendeln räddades senare efter starka protester mot Trafikverkets förslag. Socialdemokraterna är kritiska och menar att det framöver måste finnas garantier för att tågen med regionens arbetspendlare kommer få köra. Därför vill

Åsa Kullgren, S att Trafikverket ska jämställa regiontåg och fjärrtåg så att de är lika mycket värda när tidtabeller och tågplaner ska ändras.

Hon säger sig ha fått signaler om, säger hon, att Trafikverket arbetar med att ändra på prioriteringskriterierna, men att de inte hinner få fram nya kriterier inför 2015 års tågtidtabell. 

– De signaler jag har fått är att Trafikverket säger att man kommer ha nya prioriteringskriterier och det kommer att innebära att vi inför 2015 kommer att stå inför samma läge som inför 2014 och därför kommer vi att tycka på Trafikverket så att de får fram nya kriterier så att det gynnar våra regiontåg mer. Idag ser man inte hela samhällsnyttan med regiontågen, det vill säga att effekten att folk kan jobba och bidra till en större samhällsnytta än bara det slutna tågsystemsnyttan och det måste de ändra på. Vardagspendlarna i Mälardalen diskrimineras av Trafikverket och det tycker inte jag är acceptabelt.