Gnesta

Jämställhetsarbete i Gnesta ger bättre betyg

1:55 min

Gnesta kommuns jämställhetsarbete de senaste åren som har gett resultat, enligt Ulrica Blume, jämställdhetsstrateg i Gnesta kommun. Det syns bland annat genom bättre betyg.

I Gnesta får fler elever fått behörighet till universitet och högskola och andelen pojkar som studerar där har ökat från 14 till 24 % 2012. I arbetet med jämställhet har kommunen de senaste åren fokuserat på normer, vad det är som påverkar flickor och pojkar.

– Det är det som är grundproblemet, att vi bemöter dem på olika sätt och det får konsekvenser, säger Ulrica Blume. Flickorna känner ofta en duktighetsnorm och en stress över resultat.

På Frejaskolan har man jobbat med att utbilda både personal och elever. De har också följt checklistor för att försöka förändra normerna.

Har ni uppnått alla målen för jämställdhet nu eller går ni vidare?

– Vi har många utmaningar kvar. Det som har varit svårt att komma åt är flickors upplevda stress, säger Ulrica Blume.

Svante Ekberg
svante.ekberg@sr.se

Vilka problem kring jämställdhet i skolan tycker du att det finns? Kommentera gärna: