oxelösund

Rätt gav Oxelösundselever rätt mot kommunen

Förvaltningsrätten slår fast att två Oxelösundselever har rätt till skolskjuts. Kommunen sa nej, men föräldrarna överklagade och fick rätt.

De hänvisar till att det många gånger är omöjligt för barnen att cykla till skolan eftersom kommunen inte hinner röja undan snön innan barnen måste åka till skolan, att det är en trafiksäkerhetsfråga och att det nästan tar en timme för barnen att gå.

Föräldrarna har ingen möjlighet att skjutsa barnen till skolan. Avståndet mellan hem och skola i Oxelösund är inte ett skäl i sig för skolskjuts och heller inte om barnen valt en annan skola än den kommunen anvisat.