Stödinsatser för funktionshindrade kartläggs

Stödet till personer med funktionsnedsättningar ska ses över. Regeringen vill veta om stödet, enligt LSS, lagen om stöd och service, ges på ett rättssäkert och likvärdigt sätt ute i kommunerna.

Det gäller bland annat bostäder med särskilt service och ledsagarservice till syn- och hörselskadade.

P4 Sörmland har nyligen i en serie av inslag rapporterat om ´kommunernas LSS-stöd, bland annat att Katrineholms kommun inte ger något ledsagarstöd till synskadade.

Det är Socialstyrelsen som har fått i uppdrag att göra översynen, som ska vara klar om drygt ett år.