E-tjänster ska utvecklas i Sörmland

Informationstekniken, IT, ska fortsäta att byggas ut i Sörmland och nu ska Sörmlands län ta fram en regional digital agenda i samarbete med Regionförbundet och andra regionala aktörer för att bland annat förbättra IT på landsbygden.

Den digitala agendan är ett verktyg för att samordna regeringens insatser och åtgärder på it-området.

Det handlar exempelvis om att utveckla e-tjänster för att förbättra servicen. Länsstyrelsen pekar på att den offentliga förvaltningen kan bli effektivare.

Bakgrunden till samverkanär regeringens mål att Sverige ska bli världens mest framgångsrika digitala samhälle. Alla län är nu med på detta.