Lokförare larmade om spårfel en timme före tågurspårningen

Bara en timme innan godståget spårade ur vid Huddinge söder om Stockholm i början av veckan passerade ett X2000-tåg med över hundra passagerare på sträckan och tågföraren larmade trafikledningen om att något var fel när han hörde en kraftig smäll.

Det rapporterar SVT Östnytt som tagit del av ljudupptagningar av kommunikationen mellan lokföraren och Trafikledningen.

Förutom att larma ut servicepersonal gjorde Trafikverkets trafikledning inga andra - för SVT kända - åtgärder under de 50 minuter som gick mellan larm och urspårning.

Enligt Transportsstyrelsens regler ska tågtrafiken stoppas omedelbart vid ett liknande larm, men i detta fall lät man trafiken fortsätta som vanligt.

Efter tågurspårningen påverkades tusentals tågresenärer, bland annat i Sörmland, av förseningar.