Hyresgäster utbildas för att spara energi

Nya hyresgäster i Eskilstuna ska få utbildning för att kunna spara energi i den egna bostaden.

Det kommunala bostadsbolaget i Eskilstuna, Kommunfastigheter, ska tillsammans med bostadsbolaget Mimer i Västerås vara med i ett projekt där nya hyresgäster får en återkoppling på den egna elanvändningen för varje apparat man har i hemmet. Målet är att spara energi genom att bland annat ändra vanor och beteenden.

Fastighetsskötare, bovärdar och hyresgäster ska få en interaktiv utbildning.

Projektet finansieras delvis av Energimyndigheten, Interactive Institute Swedish ICT, SABO, Bostads AB Mimer, Eskilstuna Kommunfastigheter samt Länsstyrelsen i Sörmland och Västmanland.

Målet är att uppnå en energibesparing på 20 procent.

Ny energieffektiv teknik kan ge en viss besparing, men ändrar man dessutom beteende och skapar hållbara vanor kan energianvändningen minska ytterligare, enligt projektledningen.