UG: Omodern teknik gör att trygghetslarmen har stora brister

1:09 min

En kartläggning som SVT:s Uppdrag granskning gjort visar att bland annat omodern teknik gör att trygghetslarmen har stora brister. I kväll tar programmet upp ett missat larm i Eskilstuna. Dagen efter att en äldre kvinna larmat hittades hon död.

De använder omodern teknik vilket gjort att äldre, sjuka och funktionsnedsatta kommit till skada och till och med dött, det visar en kartläggning som SVTs Uppdrag granskning gjort.

Uppdrag granskning har kartlagt hur det ser ut i Sverige, och 214 av 290 kommuner har svarat på deras enkät. I över 160 kommuner har UG hittat avvikelser med allvarliga larmfel. Nära 100 kommuner har bristande säkerhetsrutiner.

I Eskilstuna  inträffade för mer än tio år sedan ett fall där en äldre kvinna förgäves försökte få hjälp via sitt larm

Juha Stensfors, enhetschef för larmgruppen på Vuxenförvaltningen i Eskilstuna säger att rutinerna har skärpts sedan händelsen 2003. Dels görs en automatisk kontroll varje dag, att larmen fungerar och dels kontrolleras larmen manuellt en gång i månaden av den som bär larmet, för att kontrollera att själva klockan fungerar.

Dessutom har alla larm bytts ut, men fortfarande är det de analoga larmen som dominerar i Eskilstuna. Orsaken är att den digitala larmen inte är tillräckligt säkra. I februari förra året hade Eskilstuna kommun probem under en längre tid med just de digitala larmen. Eskilstuna står i detta nu inför en ny upphandling av larm och Juha Stenfors hoppas att det kommer att påskynda digitaliseringen av larmen.