Regionförbundet vill ha Ostlänken i röd korridor

Den planerade höghastighetsbanan Ostlänken förbi Nyköping bör byggas enligt det alternativ som Trafikverket rangordnat som nummer ett, sträckan via Skavsta flygplats - inom området som kallas de röda korridoren. Det beslutade styrelsen för Regionförbundet Sörmland igår i sitt yttrande till Trafikverket.

Regionförbundet påpekar att Ostlänken inte får begränsa möjligheterna till att koppla samman Nyköping, Oxelösund och Skavsta med järnväg.

Det menar Regionförbundet behövs för att förbättra transporter av både personer och gods mellan orterna.

Även järnvägen mellan Nyköping och Järna behöver rustas upp, för att fungera som reserv till Ostlänken, anser Regionförbundet.