Allvarliga brister i Oxelösunds kommun

Oxelösunds kommun kan inte garantera att den följer kommunallagens krav på likabehandling när det gäller upplåtelse och försäljning av mark till företag. Det visar en granskning som ett externt bolag har gjort.

Det finns alltså en risk att enskilda företag kan gynnas på ett felaktigt sätt.

Enligt revisionen har kommunstyrelsen brister rutiner, dokumentation, delegation och intern kontroll.

Kommunstyrelsen saknar exempelvis dokumenterade rutiner för att följa upp om och hur besluten har verkställts.