Länsbuss började brinna på E4:an

En av Länstrafikens bussar började brinna på E4:an utanför Nyköping vid 14-tiden idag. Ombord fanns femton passagerare, som chauffören fick ut ur bussen innan den blev övertänd.

Olyckan inträffade på E4:an norrgående mellan Svärta och Tystberga.

Branden ska ha startat i motorrummet, enligt Nyköpings kommuns hemsida.

Lars Ahlgren, räddningschef i beredskap på räddningstjänsten i Nyköping, säger att chauffören kände lukten från branden, och då utrymde bussen.

– Han kände att det luktade konstigt och fick ut folk ur bussen, precis som man ska göra.

När räddningstjänsten kom till platsen var bussen övertänd men kunde släckas snabbt. Då var bussen utrymd och samtliga ombord, inklusive chauffören, satta i säkerhet.

Branden är släckt och nu pågår eftersläckningsarbete på platsen. Framkomligheten kring olycksplatsen är begränsad, men en fil i norrgående riktning är öppen.

Nobina beställde en ny buss till resenärerna, enligt räddningstjänsten.