Bra resultat menar SKL om politikerpensionerna

1:35 min

Sveriges kommuner och landsting är nöjd med att så många kommunerna nu skrotar de generösa politikerpensionerna, efter Sveriges Radios granskning.

Åtta av nio kommuner i Sörmland antar nu före valet Sveriges kommuner och landsting SKLs nya modell som ersätter de generösa politikerpensionerna. Undantaget är Strängnäs som ännu inte hunnit.  I hela landet är det två av tre kommuner som nu inför de nya stramare reglerna, visar Sveriges Radios granskning.

– Det är ganska bra tycker jag. Den ny amodellen är ju ett mycket bättre sätt att hantera den här typen av framtidsfrågor än den gamla pensionsmodellen, säger Ingela Gardner Sundström, moderat ordförande i SKLs förhandlingsdelegation.

Men en dryg tredjedel av landets kommuner har i vår enkät svarat att de inte kommer att anta den nya modellen före valet, bland dem alltså Strängnäs. Modellen som ska ersätta de politikerpensioner som gör det möjligt för politiker att avgå vid 50 års ålder och sen få full pension fram till 65-årsdagen utan att söka nytt jobb. Nu är det omställningsstöd i två år som gäller och att stå till arbetsmarknadens förfogande.

Sveriges Radio har genomfört flera granskningar på detta tema sen 2011 då så gott som samtliga kommuner tillämpade den gamla modellen. Men SKL har gått från att tidigare helt negligera motioner om att skärpa reglerna till att i höstas ha tagit fram den nya modellen med omställningsstöd, och som 2/3 av kommunerna nu inför.

De kommuner som inte antar modellen före valet missar att ge väljare och och tillträdande politiker besked om vilka regler som ska gälla kommande mandatperiod.

Men Ingela Gardner Sundström tycker ändå att det är bättre att beslut tas under hösten än att man väntar till nästa val.

– Annars skulle ju ännu fler politiker komma in i det gamla systemet, och det tycker jag skulle vara mycket mycket sämre, säger hon.