Val 2014

Valdebatt i Eskilstuna - om arbetslöshet och integration

44 min

Utbildning är ett bra instrument för att bekämpa den höga arbetslösheten i Eskilstuna. Det var partierna överens om P4 Sörmlands valdebatt i Eskilstuna.

Det tände ändå till när Sverigedemokraternas Kim Fredriksson ville begränsa invandringen, som ett medel för att förbättra läget på arbetsmarknaden i Eskilstuna.

– Förutom att minska invandringen till Eskilstuna ska utbildningen anpassas för att passa företagens behov, sade han bland annat.

Alla de övriga partierna ville replikera på det, men det handlade inte bara om invandring när arbetslösheten avhandlades.

Arbetslösheten var ett annat ämne som debatterades.

13,5 procent av den arbetsföra befolkningen i Eskilstuna är utan jobb, nästan dubbelt så hög andel som i grannkommunen Strängnäs, där den ligger på sju procent.

Vänsterpartiets Joel Hamberg ville skapa fler jobb inom välfärden genom att ta bort vinstuttagen i privata vårdföretag och skolor. Skulle vinsterna i stället återinvesteras i verksamheterna skulle det ge 180 fler lärare t ex, menade han.

– Arbetslösheten har ingenting med invandring att göra, sa socialdemokraten Jimmy Jansson.

Även bostadsfrågan debatterades när Jonas Carnesten ledde debatten direkt från Rekarnegymnasiets aula.

Medverkande politiker:

Jimmy Jansson (S)
Kim Fredriksson (SD)
Jari Puustinen (M)
Nicklas Frykman (FP)
Arne Jonsson (C)
Ingrid Sermeno Escobar (MP)
Joel Hamberg (V)
Lotta Jonsson (KD)