Val 2014

Så vill politikerna i Eskilstuna bekämpa arbetslösheten

Arbetslösheten är en av de viktigaste frågorna i Eskilstuna inför valet den 14 september. Eskilstuna har Sörmlands högsta arbetslöshet med 13,5 procent (juli 2014).

P4 Sörmland håller valdebatt i dag 4 september kl 15-16 i Rekarnegymnasiets aula. Välkommen dit eller lyssna på direktsändningen!

Socialdemokraterna, som styr tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet, vill bland annat satsa på traineejobb, som innebär att arbetslösa får jobb och lön under en begränsad period istället för försörjningsstöd som är en stor ekonomisk börda för kommunen. De borgerliga menar generellt att jobben kommer i näringslivet och att trainee inte är så långsiktigt.

Socialdemokraterna i Eskilstuna vill investera sig ur arbetslösheten bland annat genom att bygga förskolor, äldreboenden, idrottshallar och bostäder. Partiet vill också satsa på yrkesutbildningar och traineejobb, och jobba aktivt för nya företag och etableringar. De rödgröna satsa på fler jobb inom livsmedelsektorn. Idén går ut på att stimulera till nya näringar för att få en "hållbar livsmedelskedja". Majoriteten hoppas att det ska skapa nya jobb, men man kan inte precisera hur många.

De rödgröna partierna vill att 150 personer med funktionshinder ska få anställning i kommunen, man fördubblar antalet feriepraktikplatser för ungdomar i nian och andra året på gymnasiet, kommunen vill utreda möjligheterna för personer mellan 20 och 55 år att studera på Komvux och samtidigt ha försörjningsstöd vilket inte går fullt ut idag. Tio miljoner kronor på ytterligare yrkesutbildning och kommunal vuxenutbildning. De rödgröna vill också stimulera företagsetableringar.

Även för de bogerliga partierna, Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna, står jobbet i fokus.

De vill skapa ett "växande och välmående näringsliv" för att ska fler och bättre betalda jobb i Eskilstuna. Partierna menar att tillgången på kapital i Eskilstuna måste öka.

"Vi måste därför aktivt arbeta för att locka till oss riskvilliga investerare. Näringspolitiken kan inte bara handla om industri och logistik. Attityden till handel ska vara positiv och tillåtande"

För att fler ungdomar ska få jobb vill de borgerliga partierna satsa på handel- och besöksnäring.

"Nya företag ska kunna etableras utifrån egna idéer och inte styras av politisk klåfingrighet. Därför ska handelspolicyn rivas upp, göras om och göras rätt. Entreprenörer ska på olika sätt få möjlighet att driva verksamhet som idag är kommunal. Vi föreslår utmaningsrätt och tjänstegarantier för att höja Eskilstunas företagsklimat".

Alliansen tycker att traineejobben är en bra social insats, men tycker inte att de leder till riktiga och långsiktiga jobb.

"Arbetslinjen ska gälla inte bara i teorin utan också i praktiken. Traineesatsningen fyller i dag ett viktigt socialt behov, men orsaken till att mindre än fem procent leder till riktiga jobb måste ses över".

Det borgerliga partierna är oroliga för utvecklingen på arbetsmarkanden, precis som de rödgröna, men betonar en förstärkt arbetslinje och de borgerliga partierna efterlyser en mer effektiv handläggning av försörjningsstöd, bättre kontroller samt mer aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

"Samarbetet med såväl arbetsförmedlingen som olika privata aktörer måste förstärkas".

De vill också satsa på fler lärlingsutbildningar, lärlingsjobb och ungdomsavtal som ger ungdomar en fot in på arbetsmarknaden. De vill också se över en möjlighet att ställa krav på praktik- och lärlingsplatser i upphandling och tror att det ska öka antalet elever på yrkesprogrammen.