Val 2014

Svensksomalier i Eskilstuna startar nytt parti

I Eskilstuna har ett nytt parti bildats, Eskilstuna parti, som nyligen har registrerats hos Valmyndigheten.

Partiet har enligt Svensk-somaliska föreningen i Eskilstuna bildats av svensksomalier som vill lyfta bland annat bostadsfrågor, som trångboddhet och bostadsbrist, men också frågor om sjukvård, utbildning och ekonomi.

Det finns femton namn på vallistan och i toppen finns fyra kvinnor.