Eskilstuna ombildar marknadsföringsbolaget

Eskilstuna kommun ska ombilda kommunens marknadsföringsbolag som ägs av kommunen och näringslivet, enligt förslag till kommunstyrelsen.

Kommunen har fått kritik av Konkurrensverket och förvaltningsrätten för att den utan offentlig upphandling låtit Marknadsföringsbolaget utföra tjänster åt kommunen, så kallad otillåten direktupphandling.

Men genom en ombildning, där det nya bolaget Destination Eskilstuna, ägs till 100 procent av kommunen behöver kommunen inte göra offentliga upphandlingar av exempelvis stadsfestivalen som kommunen fått kritik för tidigare utan kan ge det nya bolaget olika uppdrag.

Bolaget ska i huvudsak bedriva verksamhet åt kommunen och arbeta för Eskilstunas utveckling, exempelvis turism, marknadsföring, företagsetableringar och evenemang. 

-- Det är egentligen en ombildning av marknadsföringsbolaget. Skillnaden är att tidigare ägdes bolaget av näringsliv och kommun för från början bildades för att marknadsföra Eskilstuna. Men lagstiftningen har förändrats. Det är inte tillåtet att lägga uppdrag på bolaget eftersom man inte har tillräcklig styrning och insyn, säger kommunikationsdirektören Eva Norberg.

Därför vill kommunen ta över bolaget helt, men samverka med näringslivet som ska ha ledamöter i styrelsen och samverka med en intresseförening.

– Anledningen att kommunen gör detta nu är att avtalet med marknadsföringsbolaget går ut vid årsskiftet, säger Eva Norberg.

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om bolaget nästa vecka och tanken är att det ska börja gälla från årsskiftet.