Skanska: Stenkross är god hushållning

Byggföretaget Skanska har nu presenterat vilka miljökonsekvenser den planerade stenkrossen i Taxinge på gränsen mellan Sörmlands och Stockholms län kommer att få, enligt bolaget.

Stenkrossen kommer att påverka närliggande bebyggelse och innebära buller och transporter, men bolaget har föreslagit skyddsåtgärder och räknar med ett begränsat intrång i natur- och kulturmiljö. Det framgår av miljökonsekvensbeskrivningen.

Bolaget har ansökt om att få krossa sten från bygget av Förbifart Stockholm upp till tio år framöver vilket kommer leda till ökad trafik av lastfartyg vid Stora Härnöns naturreservat i Strängnäs och tung trafik genom välbesökta turistattraktioner i Taxinge.

Flera hundra personer som bor i Mariefred och Taxinge har skrivit på protestlistor mot planerna och en aktionsgrupp har bildats.

Skanska menar att det är god hushållning att under en begränsad tid ta emot krossat material i Taxinge för upplag, hantering och utlastning på marknaden. Skanska räknar med ett begränsat intrång i natur- och kulturmiljö.

Utifrån de skyddsåtgärder som planeras mot buller bedöms de negativa konsekvenserna av den planerade verksamheten vara acceptabla.