Stress undersöks på arbetsplatser i Sörmland

1:28 min

Nu ska stressen undersökas på en rad arbetsplatser i Sörmland. Det är Arbetsmiljöverket som står bakom inspektionerna som kommer att nå Sörmland nästa månad.

-- Mer än hälften av arbetstagarna upplever att de har arbetsrelaterad stress på sin arbetsplats, säger projektledaren på Arbetsmiljöverket, Britt- Marie Henriksson.

Initiativet till att inspektera den arbetsrelaterade stressen kommer från EU och ett 30-tal länder ingår i ett särskilt projekt.

Enligt Britt-Marie Henriksson så har arbetsgivare samma skyldighet att undanröja stress som de har att se till att den fysiska arbetsmiljön är bra.

Arbetsmiljöverket har också tagit fram en broschyr som handlar om hur man förebygger stress på arbetsplatser och som kommer att skickas ut till arbetsgivare.

– Vi tittar på om det finns brister i organisationer som kan ge symptom. Det man behöver titta på är vilka krav det finns i arbetet, hur tydliga är kraven och förväntningarna och vilka resurser finns för att utföra sitt uppdrag.