Val 2014

C-kritik om bristande insyn i sjukhusekonomi

Centerpartiets toppkandidat i landstinget, Mattias Claesson, är orolig för hur skattebetalarnas pengar hanteras nu när sjukhusen byggs om för flera miljarder kronor.

Han skriver i ett öppet brev till Socialdemokraten, Åsa Kullgren, landstingsstyrelsens ordförande, att det inte har skett någon återrapportering till landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige innan något bygge påbörjats.

Han hävdar också och att upphandling av ombyggnationer vid Nyköpings lasarett, för över 40 miljoner kronor, har beslutats av personer som inte har tillåtelse att ta så stora ekonomiska beslut.

Mattias Claesson säger att han som ledamot i landstingsstyrelsen inte fått se några underlag trots att han frågat om dem.

Landstingsstyrelsens ordförande, Åsa Kullgren, Socialdemokraterna, säger att investeringarna ska följas upp två gånger om året och att det finns tydliga rutiner och en delegationsordning.

Hon säger också att hon gett landstingsjuristen uppdrag att granska påståendet från Claesson som hävdar att det finns personer som fattar beslut om upphandling av byggnationer utan tillåtelse.

– Claesson har hela tiden klagat på den här investeringen av sjukhusen. Men vilket sjukhus vill han inte bygga om och vilket ska fasas ut? Centern måste visa korten, säger Åsa Kullgren.