Tuwa nobbas av landstinget

1:28 min

Sex taxibolag får dela på samhällsresorna i Sörmland som färdtjänst, sjuk- och skolskjutsresor de kommande tre åren. Det har kollektivtrafikmyndigheten beslutat efter en upphandling.

Färdtjänstoperatören Tuwa finns inte med bland de företag, som ska sköta sjuk- färdtjänst- och skolskjutsresor i Sörmland de kommande tre åren.

Anledningen är de stora brister som företaget haft, enligt chefen för Kollektivtrafikmyndigheten i Sörmland, Helena Ekroth.

Resorna, som har upphandlats av Kollektivtrafikmyndigheten, ska i huvudsak skötas av Taxi Kurir, Taxi Nyköping-Oxelösund och Taxi 10 000.

– Innan man åker en meter måste man ha en förarcertifiering, säger Helena Ekroth.

Totalt handlar det om resor för 330 miljoner kronor och prislappen för kommuner och landstinget har stigit på grund av höjda krav på chaufförerna.

– För det avtal som landstinget och åtta kommuner, förutom Strängnäs, idag har för sjuk- och färdtjänstresor så har prisökningen jämfört med idag stigit med 12-15 procent för länet som helhet, Helena Ekroth.