Klartecken till rivning av reaktorer i Studsvik

Nu är det klart att de två forskningsreaktorerna vid Studsvik utanför Nyköping ska sedan  Strålsäkerhetsmyndigheten idag gav sitt klartecken.

Den ena av de båda reaktorerna, kallad R2, har använts för forskningsändamål, såsom tester av kärnbränsle och materialprovning samt framställning av radioaktiva isotoper för medicinska och industriella ändamål. Den andra reaktorn, R2-0 har använts för utbildning.

Rivningen beräknas påbörjas i februari nästa år.