Maxtak på 336 000 kronor för anslutning till ny ledning i Nyköping

Det blir ett maxtak på 336 000 kronor för de som är tvungna att ansluta sig till den nya vatten- och avloppsledningen, som just nu byggs mellan Sjösa och Vålarö.

Det beslutades på kommunstyrelsen i dag.

Allianspartierna ville avslå förslaget, eftersom de tycker att taket är för högt och att fastighetsägare riskerar att inte kunna bo kvar i sina hus.

– Vi tycker att det är bra att det ska bli möjligt att delbetala, men att det ändå är för högt maxbelopp, säger Anna af Sillén.

Tidigare har 150 000 kronor nämnts, enligt alliansen, men nu handlar det alltså om mer än dubbelt så mycket.

– Vi vill veta varför det har blivit så mycket dyrare, säger hon.

Ledningen byggs för att fler ska få tillgång till kommunalt vatten, men också för att minska utsläppen, enligt kommunen. I dag finns flera äldre avlopp längs kusten, som inte uppfyller kraven på rening.

Den nya ledningen gör det också möjligt att bygga nya bostäder längs kusten, enligt kommunen. Den beräknas vara färdigbyggd i slutet av 2017.