Kyrkorna i Eskilstuna redovisar överskott

Eskilstuna samfällighet, där Fors församling och Klosters församling ingår, gjorde ett resultat på drygt 2,7 miljoner förra året. Det visar årsredovisningen. Fors hade ett överskott mot budget förra året på drygt 450 000 kronor och Kloster drygt 500 000.

Exempelvis beror överskottet i Klosters församling på vakanta tjänster som inte är tillsatta och på en långtidssjukskriven diakon. Dessutom var kyrkoherden sjukskriven större delen av förra året och i den delen har Klosters församling överskridit budgeten för arbetsmiljöåtgärder.

Den finskspråkiga verksamheten går däremot med ett relativt litet minus.