Kraftig ökning av antalet skyddade boenden för hedersförtryckta

På tio år, mellan 2003 och 2013, har antalet platser på skyddade boenden för personer som utsatts för, eller riskerar att utsättas för, hedersrelaterat våld ökat från tio till runt 400.

Det framgår av en rapport länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland som sedan 2006 haft ett särskilt uppdrag av regeringen att ge stöd till utveckling av skyddat boende över hela landet.

Bland annat ingår Katitzihemmet, ett HVB-hem för romer, i Vingåker i undersökningen. 

En slutsats som dras i rapporten är att det numera också finns platser för utsatta personer i de flesta större kommuner. Kvinnor från 18 år, med eller utan barn, tas numera emot i de flesta kvinnojourer och motsvarande verksamheter över hela landet.

Det största antalet platser står den idéburna sektorn för. Men finansieringen av driften för de skyddade boenden, som drivs av den idéburna sektorn, är fortsatt bristfällig, osäker och kortsiktig. Det begränsar verksamheternas möjligheter till stabilitet, kvalitetsutveckling och i vissa fall överlevnad, enligt rapporten.

Särskilda skyddade boenden finns  också för personer som har intellektuella funktionsnedsättningar och som är utsatta för hedersförtryck. Kostnadsfria stöd- och rådgivningsresurser med flerspråklig personal har byggts uppför att

hjälpa de utsatta personerna innan, under och efter vistelsen i ett skyddat boende.

En förutsättning för att utveckla insatserna för skyddat boende har för kommuner och särskilt för den idéburna sektorn har varit att ansöka om statsbidrag och vid behov få vägledning och kompetensstöd från länsstyrelserna.

Samarbete med länsstyrelserna har varit av stort värde för att lyckas med uppdraget. Den har säkrat både regional förankring och nationell samordning, skriver de tre länsstyrelserna i rapporten.

De tre länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götaland har utvecklat samverkan med en mängd olika aktörer över hela landet vilket, enligt rapporten, har bidragit till ökad kompetens hos olika myndigheter kring utsatta personers behov och förutsättningar att tillgodogöra sig insatser.

Det behövs fortsatt samordning av resurser och hjälp för personer som utsätts för hedersrelaterat våld eller som riskerar att utsättas.

Flera särskilt utsatta grupper måste uppmärksammas och prioriteras. Det finns boenden för vissa särskilt utsatta grupper som behövs, men som inte tas tillvara av socialtjänsten, enligt rapporten.

En nationell myndighet, som Nationellt centrum för kvinnofrid, bör ges i uppdrag och få resurser och samordna information om landets skyddade boenden, enligt rapporten.

En myndighet bör få i uppdrag att genomföra en översyn av övriga former av tillfälliga boenden som används för våldsutsatta kvinnor och barn, men som inte passar in i Socialstyrelsens definition av skyddat boende - till exempel stödboende, mellanboende, utslussningsboende, familjehem, skyddslägenheter, skriver de tre länsstyrelserna i rapporten.

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".