Brottsprovokation ska granskas

Riksåklagaren, RÅ, har börjat undersöka hur åklagarna hanterar fall där olika former av provokation misstänks ha förekommit. Det kan t ex gälla när en misstänkt tros ha påverkats att begå ett brott, så kallad brottsprovokation.

Bakgrunden är bland annat fallet med den kommissarie vid länskriminalen i Stockholm som anklagades för att ha använt okonventionella metoder i sina kontakter med kriminella när det gäller vapen och narkotika. Bland annat användes en kriminell Eskilstunabo som informatör i flera fall.

Flera personer har också hört av sig till RÅ och begärt att deras fall ska granskas på nytt. Vice överåklagare Ewa Nyhult säger till Ekot att det kan bli aktuellt att utfärda riktlinjer för hur åklagarna ska arbeta.