Thomas af Bjur (FP): Landstinget behöver bli en attraktiv arbetsgivare

1:38 min

Barnakuten på Mälarsjukhuset behöver mer resurser, för att klara det enorma tryck som har uppstått på barnakuten sedan den började hålla öppet på kvällarna.

Det avgående hälso- och sjukvårdslandstingsrådet, folkpartisten Thomas af Bjur, säger att man behöver se över att det finns rätt resurser när det gäller personal och bli en attraktivare arbetsgivare

Han säger att situationen är sådan över hela landet.

– Vi får acceptera att situationen är sådan i hela landet att det är ett högt tryck både på barnakuter och på den ordinarie akuten. Däremot måste vi säkerställa att det finns rätt resurser. Hur kan vi få tag på läkare och sjuksköterskor? Det problemet vi har idag är inte brist på ekonomiska resurser utan att vi liksom alla landsting, ropar efter fler medarbetare.

Men de efterlyser ett bättre samspel med primärvården också?

– Man kan fundera över primärvårdens öppettider. Vi från den styrande koalitionens sida vill se över om vi kan öppna närakuter i till exempel Strängnäs. Det skulle kunna avlasta barnakuten på Mälarsjukhuset.