Katrineholm sätter ner foten kring våld i nära relationer

I kväll ska kommunfullmäktige i Katrineholm, fatta beslut om ifall man ska säga ja till hur man ska jobba med våld i nära relationer i kommunen.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Folkpartiet är kritiska till hur definitionen av våldsutsatta är formulerat. "Våld mot kvinnor av närstående" bör bytas mot en mera könsneutral formulering för att inte utesluta hbtq-personer och får medhåll av Viadidaktnämnden som lämnat synpunkter på just detta.
När frågan var uppe i kommunstyrelsen, avslog kommunstyrelsens ordförande Göran Dahlström (S) yrkandet och föreslog att fullmäktige skulle anta dokumentet så som det var formulerat.