"Svårare minimera dödsolyckor i ny polisorganisation"

1:54 min

Alla tre trafikpolischefer i Sörmland, Östergötland och Jönköpings län är kritiska till den planerade om-organisationen av polisen som vi rapporterat om. Det framgår av ett internt PM som P4 Sörmland tagit del av.

Den planerade omorganisationen av trafikpolisen har tidigare kritiserats av enskilda trafikpoliser, men det interna PM som P4 Sörmland tagit del av visar att kritiken delas av trafikpolischeferna i alla tre län som ingår i det nya polisområdet region Öst.

Trafikpolischefen i Sörmland, Per Lange, bekräftar innehållet i PM:et och går öppet ut med sin kritik.

– Ska vi jobba med trafiksäkerhet bör personalen vara samlad. Är den på lokalpolisområdet och placeras i ordningsgrupper, då är risken, anser vi, att man får arbeta med trafik när man har tid över, säger han.

Sedan årsskiftet har Sörmlandspolisen och polisen i Jönköpings län och Östergötlands län smält samman till ett och samma polisområde, region Öst. Snart väntar också en omorganisering av trafikpolisen i de tre länen.

Istället för att skapa en central trafikenhet för hela regionen, som trafikpolischeferna önskar, finns det planer på att sprida ut trafikpoliserna på lokala polisområden, där de kommer lyda under samma chefer som poliser ute i fält.

Per Lange ser en risk att cheferna kommer använda trafikpoliserna som en buffert när det är ont om personal. Och det är något helt annat än att åka på akuta larm, som trafikpolisen gör redan idag – vid explosionen i Brandkärr i Nyköping igår var till exempel Per Lange en av de poliser som kallades till platsen.

En av trafikpolisens viktigaste uppgifter är att minimera antalet dödsolyckor och andra svåra trafikolyckor. För att göra det krävs att polisen är ute på landsvägar och motorvägar och gör hastighets- och nykterhetskontroller.

Per Lange befarar att trafikpolisen i den nya organisationen kommer tvingas spendera mycket tid inne i städerna, för att kunna vara redo att rycka in och ta itu med den brottslighet som sker där. Han pekar på tidigare studier som visat att poliser inom den ordinarie verksamheten ofta gör nykterhetskontroller nära polishuset.

– De allra flesta poliser som är ute och jobbar gör ju de här åtgärderna i närheten av där nästa jobb kan tänkas dyka upp, säger han.

Torbjörn Johansson, biträdande regionchef på region Öst, vill inte kommentera innehållet i det PM som trafikpolischeferna har skrivit. Men han har tidigare tillbakavisat den här typen av kritik. 

– Ambitionen är ju absolut inte att försämra, utan att förbättra trafiksäkerhetsarbetet, sade han nyligen till P4 Sörmland.