Sörmlands grafiska i Katrineholm vann första momstvisten

Sörmlands Grafiska i Katrineholm vann idag mot Mediebolaget EWE som stämt tryckeriet på drygt en halv miljon kronor i en tvist om efterbeskattning av så kallad tryckerimoms.

Mediebolaget hävdar att Sörmlands Grafiska felaktigt debiterat 25 procent moms på tryckeritjänster under 2004. Sörmlands Grafiska skulle endast ha debiterat sex procent moms.

Nyköpings tingsrätt har kommit fram till att Mediabolaget betalade för mycket i moms under den aktuella perioden, men att företaget kompenserades genom att dra av 25 procent i sin momsredovisning.

Mediebolaget ska betala Sörmlands Grafiskas rättegångskostnader på drygt 357 000 kronor.

Tvisten om momsen uppstod i samband med förändringar i lagstiftningen av beskattning av tryckeritjänster i samband med en EU-dom 2010. Skatteverket ändrade reglerna 2011 så att beskattningen av vissa tryckeritjänster skulle betraktas som varor och beskattas med sex procent moms. Före domen var allt frid och fröjd. 

Mediabolaget hade köpt tryckeritjänster av Sörmlands Grafiska AB. Skatteverket tog ut en 25-procentig mervärdesskatt, alltså moms, för tryckeritjänsterna.

Sörmlands Grafiska fakturerade Mediabolaget för tjänsterna under 2004 med en
moms på 25 procent. Mediabolaget betalade. Sörmlands Grafiska redovisade och betalade in moms till Skatteverket som godkände Sörmlands Grafiskas deklarationer. 

Mediabolaget gjorde avdrag för ingående moms med motsvarande belopp. Även det godkändes av Skatteverket. Alla parter hade vid det tillfället uppfattningen att 25 procent moms skulle gälla för 
tryckeritjänsterna, skriver tingsrätten som bakgrund till målet.

Efter domen från EU-domstolen i februari 2010, som innebar att vissa tryckeritjänster skulle betraktas som varor, beslutade Skatteverket sommaren 2011 att de aktuella tryckeritjänsterna skulle beskattas med en moms på sex procent, istället för 25.

Sörmlands Grafiska fick då mellanskillnaden återbetald och Skatteverket beslutade att efterbeskatta Mediabolaget med motsvarande belopp. Detta överklagades av Mediabolaget.

Tvisten mellan Sörmlands grafiska och mediebolaget EWE är inte den enda. Det pågår flera rättstvister med krav på miljonbelopp.