Friande från hets mot folkgrupp överklagas

Kammaråklagaren Michael Forsberg i Nyköping vill att hovrätten prövar fallet där en man liknade en muslimsk gudstjänst vid åsneskrik. Mannen friades nyligen från misstankarna om hets mot folkgrupp.

Nyköpingsbon lade förra sommaren ut en film på Facebook från en muslimsk utomhusgudstjänst, och jämförde böneutropen med en åsna som hade ont i magen.

Nyköpings tingsrätt menade att förlöjligande av en religiös yttring inte är straffbar och friade mannen.

Men åklagaren Michael Forsberg menar att filmens innehåll och kommentaren förlöjligar muslimer som grupp, och överklagar därför domen.

"Jag anser inte att det är fråga om enbart kritik av en religiös yttring. Det jag gör gällande är att filmens innehåll och kommentaren sammantaget förlöjligar och hånar muslimer som samlats till gudstjänst och att detta är ägnat att utsätta muslimer som grupp för andras missaktning. Tingsrätten går inte in på detta, vilket jag tycker att den borde ha gjort", skriver han i överklagandet till Svea Hovrätt.

Michael Forsberg anser också att hovrätten bör ta upp fallet eftersom domen kan bli vägledande inför framtiden.

"Frågan om gränsdragning mellan yttrandefrihet och hets mot folkgrupp är oklar och inte självklar och behöver belysas i rättspraxis. Det finns ett starkt behov av vägledande avgöranden i denna fråga", skriver han i överklagandet.