Moderatkritik mot stoppade sjukhusombyggnationer i Sörmland

1:22 min

Moderaterna i landstinget är mycket kritiska till att de ombyggnadsarbetena vid de tre sjukhusen har stoppats tillfälligt.

– Landstingsmajoriteten är handlingsförlamad och kan inte visa det ledarskap som krävs, hävdar oppositionsrådet Magnus Leivik.

Landstinget har stoppat byggnationerna eftersom man ser över hur den framtida vården ska se ut.

Men moderaternas Magnus Leivik menar att de processer som pågår internt just nu kring hur den framtida vården ska utformas borde man ha tagit tidigare.

Åsa Kullgren, socialdemokratiskt landstingsråd, konstaterar att det är oerhört komplext att bygga om tre sjukhus.
− När vi satte den ursprungliga tidsplanen så visste vi att vi skulle behöva revidera den. Vi vill inte att det ska gå fort och att det blir fel, slår hon fast.

Sjukhusen ska byggas om under flera år för att bli mer moderna och anpassas till dagens moderna vård. Det handlar om en investering på ca fyra miljarder.

2013 beslutade landstinget om en investeringsbudget för länets sjukhus - ett paket på fyra miljarder kronor.

Miljardinvesteringen gäller bland annat en ny akutmottagning i Eskilstuna, ny entré och moderniseringar i Katrineholm och ny akutmottagning och operationslokaler i Nyköping.

Rivningar av gamla byggnader har genomförts men de nya byggnationerna har inte kommit i gång.