Mona Sahlin: Medvetenheten om extremism har ökat hos kommunerna

3:46 min

I Eskilstuna hölls i dag ett stort seminarium om våldsbejakande extremism och hur kommunen tillsammans med andra kan jobba mot den.

Mona Sahlin var inbjuden för att berätta om sitt regeringsuppdrag som nationell samordnare i frågan. Hon talade om både höger- och vänsterextremism som finns idag och hur samhället måste lära sig att se varningssignaler från ungdomar som befinner sig i riskzonen för att rekryteras till dessa grupper.

Men fokus hamnade på den ökade oron för jihadism och Mona Sahlin betonade att en del av hennes uppdrag är att se till att kunskapen kring våldsbejakande extremism växer i landet.

Och sedan hon började sitt uppdrag för drygt ett år sedan så har Mona Sahlin märkt av en förändring bland Sveriges kommuner.

– I början var det "Är det här ett problem hos oss?". Man hade inte fått information från polisen eller säkerhetspolisen, man visste inte om man hade människor som hade rest eller kommit tillbaka från IS. Idag vill man snarare veta om det finns goda exempel man kan jobba efter, säger Mona Sahlin.

Är Eskilstuna ett bra exempel?

– De börjar bli det. De är ganska nya på delar av det här, säger Mona Sahlin.