Unikt projekt om familjär hyperkolesterolemi i Nyköping

2:41 min

Sjukdomen FH är kraftigt underdiagnostiserad i hela Sverige. Nu hoppas forskare i Nyköping identifiera patienter som bär på sjukdomen utan att veta om det.

Familjär hyperkolesterolemi är en ärftlig form av kraftigt förhöjt LDL-kolesterol, en sjukdom som utan behandling kraftigt ökar risken för tidig hjärtinfarkt.

– LDL brukar kallas för det "onda" kolesterolet, och som barn till en förälder med FH så har man 50 procents risk att ärva anlaget, berättar Peter Benedek.