Ett år efter valet

Vänsterpartiet i Eskilstuna: Socialdemokraterna går åt höger

1:56 min

Socialdemokraterna i Eskilstuna har gått åt höger. Det hävdar Maria Chergui, gruppledare för Vänsterpartiet till P4 Sörmland, som granskar kommunerna ett år efter valet.

Sedan förra valet har mer än hälften av Sörmlands kommuner ett blocköverskridande styre. Fyra av dem har en majoritet där Socialdemokraterna och Moderaterna ingår. Just detta gör att Sörmland sticker ut jämför med övriga landet.

Enligt majoritetsföreträdarna själva fungerar samarbetet bra. Trots många kompromisser så har Socialdemokraterna i Eskilstuna inte har behövt göra avkall på den egna ideologin, säger Jimmy Jansson, Socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen.

– Eskilstuna behöver stabilitet och där kan vi hitta en gemensam politik utan att behöva bråka om allt det andra. Politik är ju att kompromissa, säger Jimmy Jansson (S), ordförande i Kommunstyrelsen.

Samtliga kommuner som har ett Socialdemokratiskt och Moderat samarbete tycker att samarbetet fungerar bra, när man frågar majoriteten.

Men samtidigt finns det exempel där samarbetet mellan Socialdemokraterna och Moderaterna har ifrågasatts. I Katrineholm gäller det frågan om en eventuell skattehöjning och i Strängnäs har det varit meningsskiljaktigheter kring arvodesfrågor.

Maria Chergui, gruppledare i Vänsterpartiet i Eskilstuna, är kritisk till samarbetet och menar att Socialdemokraterna gått allt mer åt höger i sin politik.

– Det är mycket mer privatiseringsdiskussioner. Man pratar om att lägga ut hemtjänsten i privat regi, man har dragit ner miljöambitionerna och lagt fram ett sparkrav på nämnderna som kommer drabba undersköterskorna.

Enligt Johan Wänström, statsvetare vid Linköpingsuniversitet, har den blocköverskridande politiken har en baksida.

– Alla demokratier är beroende av att det finns ett tydligt alternativ. Vid breda konstellationer finns det risk för att bara de partier i ytterkanterna uppfattas som oppositionspartier.