Svårt för kyrkan att rekrytera diakoner

1:34 min

En tredjedel av Sörmlands diakoner går snart i pension och kyrkan har svårt att rekrytera nya. Trycket är hårt på diakonerna i takt med att allt fler söker kyrkans hjälp.

– Det är fullt upp. Många har det svårt och vi försöker ta itu med det som vi klarar av. Vi har vakanser och det gör att vi inte kan göra det som vi skulle vilja, säger Hannu Lounela, diakon i Eskilstuna församling.

I dag finns det 32 diakontjänster i Sörmland, av dessa kommer cirka tio att gå i pension inom de närmsta åren. 

Inom Svenska kyrkan är det inget krav att en församling ska ha en diakon. Därför varierar fördelningen i de olika församlingarna.

I Eskilstuna församling, där Hannu arbetar, är det just nu två vakanta tjänster. Det är svårt att hitta personal.

Enligt en kartläggning som Kyrkans Tidning har gjort är situationen den samma i hela landet. I väntan på att diakonerna ska bli fler är volontärerna viktiga för att det dagliga arbetet ska fungera.

– Vi jobbar aktivt med volontärarbete. Det är många som vill hjälpa till. Det är en väg att gå när det inte finns diakoner, säger Hannu.