Landstinget Sörmland stoppar vaccinering av femåringar

3:14 min

På grund av den tillfälliga bristen på vissa barnvaccin i Sverige stoppar landstinget Sörmland vaccineringen av fem- och sexåringar, som ska få en påfyllnadsdos.

Bristen gäller framför allt det vaccin som används för en påfyllnadsdos till 5-6-åringar, och som innehåller vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio.

Barnhälsovårdsöverläkaren Ylva Tindberg säger att det kan dröja till efter årsskiftet innan vaccinationerna kan komma igång igen.

– Året ut kommer det vara svårigheter med vaccinet Tetravac. Företaget som tillverkar vaccinet har inte lyckats producera tillräckligt många doser, och de doser som kommer till Sverige kommer prioriteras till skolhälsovården. Vi hoppas att företaget kan komma ifatt med produktionen, så att vi kan få vaccinet till barnhälsovården under 2016 och börja vaccinera ikapp, säger Ylva Tindberg.

Att skjuta på påfyllnadsdosen vid fem och sex års ålder innebär ingen ökad risk för att bli allvarligt sjuk i de sjukdomarna, enligt landstinget.

Däremot kan en femåring som smittas av kikhosta utgöra en risk för andra som är helt ovaccinerade, särskilt spädbarn.

Femåringar som har ovaccinerade småsyskon eller en mamma som är gravid kan därför undantas från stoppet. Men det är något som BVC-sköterskan beslutar i samråd med föräldrarna, enligt Ylva Tindberg.

– Då ska man absolut kunna ta upp den frågan med sin BVC, säger hon.

Små barn som inte tidigare blivit vaccinerade kommer att vaccineras enligt programmet.

Barn upp till ett år och helt ovaccinerade barn kommer att få sina tre doser av grundskyddet mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, hjärnhinneinflammation och hepatit B.

Doserna ges normalt vid tre, fem och 12 månader.

Bristen på barnvaccin beror på hög efterfrågan i hela Europa.

Också Jönköpings landsting har stoppat påfyllnadsvaccineringen.