Ett år efter valet

S och M-samarbeten vanligt i Sörmland

3:43 min

Sedan förra valet har mer än hälften av Sörmlands kommuner ett blocköverskridande styre - fyra av dem har ett samarbete mellan Socialdemokraterna och Moderaterna.

Enligt majoriteterna själva fungerar samarbetet bra - man har kunnat mötas i det som man anser är det bästa för respektive kommun. Samtidigt finns det exempel där samarbetet kritiseras.

Maria Chergui är gruppledare för Vänsterpartiet i Eskilstuna och hon menar att Socialdemokraterna gått allt mer åt höger i sin politik.

Enligt Johan Wänström, statsvetare på Linköpings universitet och före detta Sörmlandsbo, har den traditionella blockpolitiken minskat i betydelse eftersom det inte längre finns två utpräglade block på samma sätt som det gjort tidigare. Konsekvenserna, menar han, är att det inte längre finns lika tydliga oppositionspartier.