Majoriteten i Nyköping backar om kritiserat arvode

Det blir ingen höjd ersättningen för kommunfullmäktiges ordförande i Nyköping i nuläget. Efter hård kritik backar nu de rödgröna och ser över frågan igen.

 

Tanken var att miljöpartisten Ylva Franzén, som blir ordförande i fullmäktige från den första oktober, skulle få ett utökat uppdrag, bland annat att leda två beredningar, för demokrati- och jämställdhetsfrågor.

I och med det skulle också ersättningen till kommunfullmäktiges ordförande höjas från 12 000 till 36 000 kronor i månaden.

Nu ska arvodeskommittén i stället utreda frågan och komma med ett nytt förslag.