Färre söker akut när de får hjälp av vårdlotsar

1:38 min

Mångbesökare vid akuten minskade sin vårdkonsumtion med 18 procent när de fick hjälp av vårdlotsar. Det visar en utvärdering som bland annat landstinget Sörmland har gjort.

Sörmland är ett av fem landsting som ingår i en utvärderande studie av hur vårdlotsar påverkar patienterna.

Tanken med vårdlotsar är att personer med komplexa vårdbehov ska få hjälp att hitta rätt inom sjukvården.

Här i Sörmland har det funnits ett fåtal lotsar sedan hösten 2013 och Aina Nilsson, divisionschef för primärvården, konstaterar att det finns en grupp patienter, framför allt på akuten, som kan ha stor hjälp av vårdlotsar.

– Man ser att det blir en höjd livskvalitet för de flesta som inte behöver leta i onödan, säger hon.

I den vetenskapliga studien ingick 481 patienter och bland dem en kontrollgrupp på 150 patienter som inte hade fått stöd av vårdlotsar.

Utvärderingen visar att mångbesökare vid akuten minskade sin vårdkonsumtion med 18 procent, och att KOL-patienter minskade sin vårdkonsumtion med sju procent.

De som hade fått stöd av vårdlotsar skattade sin livskvalitet högre än kontrollgruppen.

Från Sörmlands sida har man nu haft några månaders uppehåll i vårdlotsverksamheten men senare i höst anställs tre stycken som enbart ska jobba med så kallade mångbesökare vid akuten.