Molstabergs advokat: Länsstyrelsens tolkning av djurskyddslagen felaktig

5:30 min

Björn Aschan är advokat och släkting till djurägarna på Molstaberg och han välkomnar den polisanmälan som länsstyrelsen i Stockholm gjort mot djurägarna.

– Vi är väldigt glada över att det blivit en polisanmälan. Vi har försökt få ett beslut om djurskyddslagen i över en månad utan att något hänt och efter påminnelser har de fattat ett beslut. Det är alldeles utmärkt för då kommer vi att få en vettig juridisk prövning än den vi fått på länsstyrelsen, säger Björn Aschan, som du kan höra nedan i ett ljudklipp.

Han anser att länsstyrelsens tolkning av djurskyddslagen är felaktig på en rad punkter. Länsstyrelsens bedömning, som vi rapporterat om tidigare, är att djuren inte i tillräcklig omfattning har skyddats från vargangrepp vilket har orsakat ett onödigt stort lidande.

– Vi anser att polisanmälan är en vantolkning av djurskyddslagensregler. De tolkar djurskyddslagen på så sätt att man som djurhållare skulle vara skyldig att sätta upp rovdjursavvisande stängsel så fort det kommit en  varg i området. Vi har påpekat det för länsstyrelsen.

Björn Aschan tror att åklagare kommer att skriva av ärendet och han är starkt kritisk till länsstyrelsens påstående om bristande tillsyn och att djurägare tackat nej till rovdjursstängsel.

– Vi har inte tackat nej till rovdjursstängsel. Vi har tackat nej till länsstyrelsens villkor för bidrag till rovdjursstängsel. Vi har inte tackat nej till frivilliga arbetsinsatser för att sätta upp rovdjursstängsel. Det vi har tackat nej till är att vi ska garantera kvaliteten i frivilliga insatser.

Björn Aschan tillbakavisar också länsstyrelsens påståenden om attdet finns bristande stängsel.

– Våra stängsel är alldeles utmärkta när det gäller att hålla fåren inne, som är vår skyldighet enligt djurskyddslagen. Vi har ingen skyldighet som håller vargen ute. Med länsstyrelsen uppfattning skulle det betyda att de 50 fårägarna i Sörmland så fort de får reda på att det finns en varg där skulle behöva sätta upp rovdjursavvisande stängsel. Det är en fullständigt absurd inställning. Det är en vantolkning av djurskyddslagen.

Björn Aschan vill att länsstyrelsen tar initiativ till skyddsjakt.

– Jag har skrivit till länsstyrelsen att det är ofattbart att länsstyrelsen inte fattar beslut om skyddsjakt på vargen. Här har vi troligen en varghanne och troligen två valpar, väl tränade på att ta får, de är orädda, präglade på tamdjur och de förorsakar gigantisk skada, att då inte besluta om skyddsjakt på vargarna gör att man måste polisanmäla länsstyrelsen för att de förorsakar skada på Molstaberg och på andra fårägare.

De senaste attackerna av varg mot får skedde under tisdagen och onsdagen då ett mindre antal dödades, enligt Aschan.