Ändring av lex Maria vid självmord skapar oro hos anhöriga

1:57 min

Enligt lex Maria ska alla självmord som inträffat i samband med sjukvården anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Nya föreskrifter väntas nästa år och då slopas anmälningstvånget.

En av många anhöriga, Gunilla Celing Johansson, är kritisk mot att man ändrar ett system som ledde till att man upptäckte brister i hanteringen av hennes egen sons självmord.

– Det är ju den bästa trösten att det finns chansen att rädda någon mer persons liv, även om det inte hjälper Emil, säger Gunilla.

Emil tampades tidigt i livet med depression och social fobi men fick bra kontakt med kbt-terapeut på familjeenheten i Katrineholm, som hjälpte honom. Problemen kom efter att han blev myndig och flyttade hemifrån. Till slut gick det så långt att han blev inlagd på psykiatriska kliniken, eftersom han hade självmordstankar.

När Emil varit inlagd i tre veckor hade han och Gunilla ett samtal med en läkare som båda uppfattade som frånvarande i samtalet, eftersom läkaren samtidigt hade jour och svarade i telefon under deras möte.

Efter samtalet beviljades Emil obevakade permissioner, trots att han en vecka tidigare gjort ett allvarligt självmordsförsök. Några dagar senare tog han sitt liv. Nyköpings lasarett lex Maria-anmälde händelsen och utredningen visade på brister i Emils behandling och ledde senare till att jourarbetet på psykiatriska kliniken har setts över.

Men när nu Socialstyrelsen tar fram nya föreskrifter för hur landstingen ska hantera olika vårdskador står det klart att kravet på att anmäla alla självmord tas bort.

Det ska istället bli upp till landstingen själva att bedöma när en anmälan ska göras.

– Jag tänker att det är inte alls säkert att de skulle gjort en lex Maria-anmälan, och då hade läkarna fortsatt ha jour, säger Gunilla.