Lagersbergsgården fortsatt pressat - tvingas spara in på småkakor

1:42 min

Situationen på Lagersbergsgården har tidigare varit pressad, men nu säger enhetchefen Mia Gustafsson Lönn att det blivit bättre.

P4 Sörmland berättade i somras om hur anställda på Lagersbergsgården kände att man var för få för att kunna ta hand om de äldre på ett säkert sätt.
Vittnesmål började komma in om pressade tidsscheman, trasiga larm och medicinering som uteblev.

Vid det laget hade enhetschefen på en av avdelningarna, Mia Gustafsson Lönn, bara jobbat någon månad. Nu, så här några månader senare, tror hon att situationen blivit bättre, efter att hon pratat med personalen och utarbetat rutiner för hur man ska handskas med problemen som funnits på arbetsplatsen efter att de tidigare varit chefslösa i flera månader.

– Jag har rätt hög sjukfrånvaro i min arbetsgrupp och vi jobbar stenhårt med det. Vi har gjort en åtgärdsplan tre månader framåt, säger Mia Gustafsson Lönn, enhetschef på det så kallade B-huset, där 29 personer bor.

Hon säger att det bland annat handlar om att en anställd vid det tredje sjukfrånvarotillfället får göra en rehab-utredning, och att man har regelbundna arbetsplatsträffar med bland annat representanter från facket.

Samtidigt är åtminstone en av avdelningarna tungt drabbad av sjukskrivningar inom personalgruppen till följd av bland annat arbetsrelaterade skäl, och i slutet av månaden måste budgeten gå ihop, eftersom hela äldreomsorgen i Eskilstuna ligger back med över 70 miljoner kronor.

– Vi dricker bara kaffe och får inte någon kaka, så är det på ledningsgruppsmötena också. Vi har också sparat in på juklappar och julbord till personalen, säger Mia Gustafsson Lönn.

Och när det gäller brukarna, vad sparar ni in på där?

– De får allt de behöver, mat tre gånger om dagen, fika och vi har pubkvällar, så där sparar vi inte in på någonting.