Bättre hjälp till ensamma flyktingbarn i Eskilstuna

0:43 min

I Eskilstuna organiserar socialförvaltningen om för att klara mottagandet av ensamkommande flyktingbarn så bra som möjligt.

I år har det hittills kommit 230 ensamma flyktingbarn till Eskilstuna, 200 sedan juni Socialförvaltningen räknar med att det fortsätter att komma nya barn.

Ett nytt område skapas med fyra enheter. En enhet för utredning och familjehem och tre resursenheter med HVB-hem. Allt ska finnas under samma tak. 

Mehmed Hasanbegovic, socialchef i Eskilstuna kommun, ger en bild om hur processen ser ut när kommunen ska ta emot ensamkommande barn.

– Kommunen får meddelande från Migrationsverket att nu har ni 48 timmar på er att hämta det här barnet till er kommun. När det väl landar hos oss i Eskilstuna, så måste vi ta hand om det här barnet med all det här bagaget det har med sig - traumatiska upplevelser under kriget och resan till Sverige.

En omorganisation görs för att lättare och snabbare kunna ta hand om barnen.