Läget i äldreomsorgen i Eskilstuna fortsatt ansträngt

1:30 min

Läget i äldreomsorgen är fortsatt ansträngt och i dag väntas nedskärningar på runt 35 miljoner kronor klubbas igenom.

Sedan i september måste hela kommunen, däribland vård- och omsorgsförvaltningen, förhålla sig till strikta regler. Anställningar måste godkännas av förvaltningschefer, inköpsstopp på allt som inte är kritiskt för verksamheten råder och man ser nu över var man kan spara in för att klara underskottet.

Inom äldreomsorgen väntas man gå mot ett underskott på runt 75 miljoner kronor när året är slut och kort efter att majoritetens budget presenterades så meddelade vård- och omsorgsförvaltningen att de måste spara 35 miljoner kronor nästa år.

Det ska ske bland annat genom att minska utgifterna inom korttidsverksamheten med fem miljoner, reducering av ordinära boenden med tio miljoner kronor och samma summa gäller för posten "generellt funktionshinder".

Även kostverksamheten inom vård- och omsorgsförvaltningen föreslås minska kostnaderna med två miljoner.

Detaljerna kring exakt hur man ska spara är inte klara. Framför allt är det det ökade behovet av hemtjänst som ligger bakom de senaste årens negativa ekonomiska utveckling för kommunen. Sara Schelin, förvaltningschef, bekräftar att även den närmaste framtiden ser tuff ut, men samtidigt sätter hon hopp till medarbetarna.