Sveriges Radio granskar investeringar i oljebolag

Landstinget Sörmland investerar i olja och gas

1:53 min

Världens största oljeproducent Exxon Mobile, ryska Gazprom och Lukoil, och franska oljejätten Total är några av de bolag som Landstinget Sörmland investerar pengar i, trots landstingets miljömål att minska sin klimatpåverkan.

Rättelse 19/11: I den här artikeln finns en felaktighet som beror på att landstinget givit felaktig information om innehavet i en av sina fonder som inte längre finns med i landstingets fondportfölj. Landstinget har dock flera andra fonder med innehav i olja och gas.

Landstinget Sörmland miljöcertifierades år 2012 enligt internationella miljöstandarder och ska aktivt arbeta för en hållbar utveckling och sträva efter att alltid ligga i framkant i miljöbefrämjande arbete och åtgärder, och minska sin klimatpåverkan.

Men det finns inte en rad om klimatpåverkan i finanspolicyn och fortfarande har landstinget i sin fondportfölj placeringar i flera stora internationella oljejättar.

Det här är något som det miljölandstingsrådet Ann-Sofie Jacobsson (MP) inte är särskilt nöjd med:

– Jag ser allvarligt på det här. Vi håller just nu på att göra en översyn tillsammans med landstinget i Västmanland och Region Örebro där vi försöker trycka på de här frågorna så vi blir ännu framgångsrikare, säger Ann-Sofie Jacobsson.

Kände du till att landstinget har de här investeringarna i de här stora oljebolagen?

– Nej inte att det var så många, det kände jag inte till, nej det gjorde jag inte, säger hon.

Tycker du att det rimmar med att ni säger att ni ligger i framkant i miljöfrågor?

– Nej, där har vi en utmaning att göra, säger Ann-Sofie Jacobsson.

Och ett par veckor innan det stora klimatmötet i Paris så är klimatfrågan något som oroar dem vi träffar på Storgatan i Nyköping.

– Ja visst gör det det, det oroar väl alla hoppas jag, säger Lisbeth Öjemark. 

– Det kommer att bli översvämmningar och allt kommer att bli värre och värre, särskilt i de fattiga länderna, säger Juliet Toma

– Jag tycker att det är otäckt när man ser den här utvecklingen, dels naturligtvis att vattnet stiger och sen med folkomflyttningar som kommer av de här förändringarna, säger Gunilla Holmqvist.

Frågan om kommunerna och landstingens investeringar i olje- och annan fossil industri oroar även det och Nyköpingsbon Karin Björnskär är orolig för att politikerna inte tar klimathotet på tillräckligt stort allvar.

– Ja vi måste göra något och jag vet inte hur det blir. Måste det bli en katastrof innan det görs något, säger Karin Björnskär.

Lisbeth Öjemark menar att politikerna borde jobba mer aktivt med klimatfrågorna. Men hon är tveksam till att det finns tillräckligt politisk mod bland politiker att ta de beslut som behövs.

– Jag tror inte det, jag tror att de är fega, om jag ska vara riktigt elak, säger hon.