De lär ut psykisk första hjälpen för att förhindra självmord

2:30 min

Det ska vara lika självklart att den som mår psykiskt dåligt upptäcks som den som har fysiska problem. Just nu utbildas just därför särskilda instruktörer i Första Hjälpen i Psykisk ohälsa.

– Man skapar forum för att få möjlighet att prata om det, säger Emelie Trinde som är skolkurator i Trosa kommun och precis blivit instruktör.

Totalt har 17 personer i Sörmland hittills utbildats till MHFA-instruktörer, som ska lära ut en slags Första Hjälpen i Psykisk ohälsa till ännu fler personer i Sörmland. 

I utbildningen får man lära dig mer om självmord och vad man kan göra för att förhindra det.

MHFA står för Mental Health First Aid och kommer ursprungligen från Australien, är forskningsbaserad och har spridits över världen. Målsättningen är att rädda liv genom att öka allmänhetens kunskaper om psykiska sjukdomar, självmordsförsök och självmord.

De 17 som nyligen blivit instruktörer är skolkuratorer, brandmän, pedagoger och sjukhuskuratorer och de ska nu sprida detta till personer inte bara från kommunerna och landstinget berättar projektledare Charlotta Skålén

– Det är även statliga verk som hört av sig, som Skatteverket och Polisen.

– Vi vill sprida det så mycket det går, säger Charlotta Skålén.

Samtidigt som man vill att fler ser signaler på när folk mår dåligt ska det vara lätt för den går med mörka tankar att höra sig och få hjälp, även på ett tidigt stadium.

– Man kan ju till och börja med vända sig till sin vårdcentral om man mår psykisiskt dåligt, eller elevhälsan, sina lärare, sina föräldrar.

– Hela syftet är att avdramatisera psykisk ohälsa, det finns många som kommer i kontakt med det.