Landstinget ser över rutiner vid anmälningar av självmord

1:51 min

Socialstyrelsens nya föreskrift om vårdskador som väntas nästa år har väckt oro hos anhöriga då anmälningskravet vid självmord inom hälso- och sjukvården slopas. 

Landstinget Sörmland säger att det inte behöver betyda något då man planerar att ta fram egna rutiner. 

– Det kan finnas en viss anledning till sådan oro, men jag tror inte att det kommer att det kommer att innebära så stora förändring, säger Svante Sjöstedt som är chefsläkare och enhetschef för patientsäkerhet vid landstinget Sörmland.

Enligt de nya föreskrifterna, som ska gälla nästa år, behöver inte sjukvården anmäla självmord som inträffar i vården till Inspektionen för vård och omsorg.

Under december kommer landstinget att diskutera hur de nya interna föreskrifterna ska se ut för vården i Sörmland. 

Svante Sjöstedt kan förstå de anhörigas oro. Det pågår en intern diskussion om hur man ska förhindra att ärenden faller mellan stolarna och bland personalen finns även olika uppfattningar om ett slopande av anmälningskravet. 

– Delar av psykiatrin tycker det är bra, att det inte tillför så mycket. Sen finns det andra som tycker att det finns risker. Självmord är ett stor samhälleligt problem som kräver vår uppmärksamhet, säger Svante Sjöstedt.

Men Lisa van Duin, jurist på Socialstyrelsen menar att den nya föreskriften inte ska leda till någon försämring i anmälningsbenägenheten till Inspektionen för vård och omsorg efter det att kravet slopas. Tvärtom kan det bli fler.

– Som lagstiftningen är konstruerad som borde det kunna bli så, säger Lisa van Duin.